Brev från Filippinerna

Stiftelsen ESULs biståndsarbetare i Filippinerna, sjuksköterskan Eva Karlberg, berättar om sitt arbete och ger personliga reflektioner om händelser på Filippinerna per e-post. Breven redigeras och ges ut i broschyrform, och finns att läsa här på www.esul.se/brev/ - de skickas ut till medlemmar i Stiftelsen ESULs Vänner samt till bidragsgivare som med minst 100 kr stöder Stiftelsen ESULs biståndsverksamhet.

Brev nr 1, oktober 1997
Brev nr 2, mars 1998
Brev nr 3-4, juni 1999
Resedagbok från Filippinerna, augusti - september 1999
Brev nr 5, mars 2000
Brev nr 6, december 2000
Brev nr 7, juli 2001
Brev nr 8, januari 2002 - PDF-fil (800 kB)
Brev nr 9, oktober 2002
Brev nr 10, juni 2003
Brev nr 11, november 2003