Foto: Klädbalar till ANC
Klädbalar görs klara för frakt från Fnysinge till ANCs flyktingläger