Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond

 

Den 1 oktober 1997 grundade föreningen Emmaus Sundsvall-Luleå genom ett förordnande den fristående Stiftelsen ESUL, för att förvalta den biståndsfond föreningen byggt upp. Stiftelsens ändamål motsvarar målsättningsparagrafen i föreningens stadgar.
Stiftelsen ESUL står under överinseende av Länsstyrelsen i Stockholm, och har adressen Virisen 5911, 920 64 Tärnaby (e-post: esul@esul.se). Organisationsnr: 802409-4404.
 

Bidrag till biståndsverksamheten mottas tacksamt på postgirokonto 8097-8, Stiftelsen ESUL.

 

Välj länk Innehåll
Stiftelsen ESULs Vänner (Vänföreningen till Stiftelsen ESUL - Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond)
Brev från Filippinerna Rapporter om biståndsprojekten i Filippinerna
Stiftelsedokument Stiftelseförordnande, stadgar, biståndskriterier, samt verksamhetsberättelser 1997-98 och 1999.
Historia Om vår bakgrund i Emmaus Fnysinge och Emmaus Sundsvall-Luleå

* This site is edited by Aurora, Stockholm, Sweden - © Copyright 1998-2000 Aurora edition