Projekt som understöds av esul

Lämna gärna bidrag till bistånd via Stiftelsens bankgirokonto 5877-9638  Skriv bistånd till ESUL och ditt namn.
Eller Swisha ditt bidrag till 1232098374 för bistånd till arbetet.

fiskebåtar, filippinerna

En mängd lokalproducerade glasfiberkanoter har donerats till utsatta fiskekommuniteter i västra Samar i cyklonen Yolandas spår. Ett kooperativt projekt där behoven och möjligheterna till förbättring bearbetas och utvecklas tillsammans. 

Förskolan spring of joy, filippinerna

ESUL har stött Spring of Joy finansiellt i tio år. En förskola för ungabarn från fattiga urbana familjer i Sitio Veterans, barangay Bagong Siligan i Manila.

Ajovec, col0mbia

Asociación de jóvenes en cambio (AJOVEC) är en Colombiansk NGO som jobbar med utbildningsprogram för ungdomar. Ett av projekten är en kooperativ kaffeodling som också är ett utbildningscentrum. Odlingen sker på gården Re-ch-ché i Cuindío distriktet, och kaffet importeras till bla. Sverige. Arbetet presenteras på derashemsida: https://www.facebook.com/fvidgadevyer.hotmail.se/

 

proyeto de vida (PDV), bolivia

"House of Solidarity and Life" är en NGO som jobbar med att stärka bolivianska ungdomar som tillhör ursprungsbefolkningen Aymara-indianer. De får utbildning i demokrati och rättvisa, men lär sig också odla i La Paz urbana miljö. Mer information finns under länken: https://www.facebook.com/people/Pdv-El-Alto/100004685686889

sarilaya's patayas livelihood

Ett Filippinskt kooperativt projekt som stödjer ett 30-tal kvinnor som lever och verkar vid en av Quezon Citys soptippar. Sarilaya är en NGO som jobbar på flera platser för social förändring och en hållbar försörjning för de fattiga. Kvinnorna i Payatas slum syr väskor med symaskiner skänkta av ESULs stiftelse.

albor teaterprojekt, el alto, bolivia

Med konst som ett verktyg i samhällsförändring arbetar Albor medlemmarna med barn och ungdomar genom teaterföreställningar och festivaler. En bok, Teatro que Cambia Vidas, har producerats och givits ut till ungdomar i skolor runt i miljonstaden El Alto. De informerar om sitt arbete i denna länk: http://alboreningles.blogspot.com/

 

teatro balagtas, filippinerna

Teatro Balagtas skapar en skapande möjlighet för ungdomar från ett mycket fattigt område i centrala Manila att växa tillsammans ochutvecklas i konsten att kommunicera genom teater. De besöker olika platser och informerar och utmanar på ett mycket kreativt sätt. Mer information på länken: https://www.facebook.com/teatrobalagtasngpandacan/

Shatila barn och ungdomscentra
på Gazaremsan

Shatila kommer att anordna ett sommarläger för att inspirera och uppmuntra Gaza-ungdomar som faktiskt inte gått mycket i skola i år; på grund av revolutionen och nu Corona pandemin. Detta är barn som lever under ständigt tryck att komma bort från en omöjlig situation. På lägret får de chans att bara var barn och samtidigt växa i gemenskap. https://faddershatila.se/

INAM, Jala-Jala, Filippinerna

INAM-projektet syftar till att utbilda hälsoarbetare i integrativ medicin i sex fiskebyar i Jala-Jala, Rizal Province.

Flor de Oro, Bolivia

Ett hantverks-kollektiv i Bolivia som utbildar och stöder ett antal kvinnor till att tillverka hantverksprodukter i lokalt producerad alpacka-ull. 

Stiftelsen ESUL
Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond 
(org.nr 802409-4404)

KRITERIER FÖR BISTÅNDSPROJEKT
MED BIDRAG FRÅN STIFTELSEN ESUL

1. Gräsrotsinriktat
Projektet skall hjälpa människor på gräsrotsnivå till större självständighet
genom ekonomisk förbättring samt ökat socio-politiskt medvetande
och engagemang mot exploaterande samhällsstrukturer.

2. Hållbart
Projektet skall ha förutsättningar att bli självförsörjande efter biståndsperioden.

3. Kooperativt
Mottagarna skall utgöra en organiserad grupp eller församling, 
och ESUL skall ange ett minsta antal individer eller familjer som bistås.

4. Miljömedvetet
Projektet skall syfta till hållbar utveckling,
och ta hänsyn till miljökonsekvenserna.

5. Genuskänsligt
Projektet skall ta hänsyn till kvinnors intressen
och deras medverkan i aktiviteter och beslutsfattande.

6. Verifierbart
Projektet skall ständigt kunna granskas/revideras av ESUL,
alternativt lokaliseras till ett område där ESUL kansöka hjälp av en tillförlitlig lokal folkorganisation
för sina behov av granskning/revision.

Stiftelsen ESULs
årsberättelse



Berättelse från Stiftelsen ESULs arbetsår 2020 -21

Stiftelsens styrelse har under året bestått av Inger Holmberg, Bjärtrå, Sixto ”Jun” Carlos i Manila, Filippinerna samt Johan Lindmark (Vänföreningens representant) i Stockholm. 

Möten:
Styrelsens möten har hållits via mejl-kontakt och telefon. Styrelsens möten är protokollförda i separata dokument.

Stiftelsens ekonomiska år följer kalenderår; 1 januari till 31 december 2018
Under 2020 skänktes 73 279 kronor till ESULs biståndsfond varav den allra största delen kom från Emmabodens loppis. Emmaboden har tvingats stänga under pandemin och gåvorna därifrån har nu upphört. Utbetalat bistånd under 2020 var 244 946 krono. Stiftelsens totala tillgångar 20201231 var 1520 463 kronor. Stiftelsen är medlem i Emmaus International och Emmaus Europa.

Stiftelsens revisor har varit Block revisionsbyrå i Kramfors.

Stiftelsens projekt 2019/2020
Stiftelsens projekt finns beskrivna nedan. ESUL har också beslutat att flytta 1 miljon kronor till Handelsbankens stiftelsefond för att säkerställa att stiftelsens pengar investeras på ett mer etiskt hållbart sätt.

Handelsbanken har beslutat att omöjliggöra utlandsbetalningar för ett antal länder däribland Filippinerna och länder i Sydamerika. Board arbetar på att hitta lösningar eftersom banken inte kommer att bistå med utbetalningar för våra projekt i (av Handelsbanken) svartlistade länder.

Proyecto de Vida, Bolivia
I mars 2019 betalade Stiftelsen ut 51 687 kronor till Proyecto de Vida för arbetet med lärare, föräldrar och elever i skolor i El Alto, Bolivia. I ansökan ingår också byggnation av växthus med bevattningssystem. Den 15 mars 2020 kom en rapport från projektet och också en ny ansökan för det fortsatta arbetet.

ESUL har beslutat att fortsätta stödja Proyecto de Vida och 7 juli 2020 betalades 50 000 SEK ut. Pengarna ska användas till:
   -inköp av screentryck-utrustning
   -installation av dricksvatten och utbyggnad av ungdomscenter
   -utrustning för ett bageri
   
-finns pengar över efter dessa investeringar får de användas för workshops.

Bolivia har starka restriktioner vad gäller rörelsefrihet på grund av Corona och därtill en instabil politisk situation. Projekten har därför blivit försenade. Stiftelsen får kontinuerligt rapporter från Proyecto de Vida.
https://www.facebook.com/people/Pdv-El-Alto/100004685686889

Capas Organic Farmers Producers Cooperative, Filippinerna
I Tarlacprovinsen, Filippinerna, pågår ett projekt för att bekämpa fattigdom genom att träna lokalbefolkning i att odla organiskt. Överskottet av det odlade ska säljas för att generera inkomster till Capas invånare. Projektet finns utförligt beskrivet i deras ansökan till ESUL.

ESUL har beslutat att stödja projektet med 35 000 SEK. Memorandum of agreement, MOA, signerades 11.11.2020. Pengarna går till att undervisa lokalbefolkningen i att odla effektivt och organiskt och inte minst till att organisera sig effektivt.

ESUL har fått utförliga rapporter från uppföljningen av projektet.

Children and Youth Center, Shatila, Libanon
Efter långa diskussioner om projektets lämplighet utifrån ESULS kriterier beviljades CYC 50 000 SEK under förutsättning att deras vänföreningen skulle bidra med ytterligare 20 000. Pengarna skulle användas till ett ungdomsläger för Palestinska flyktingar i Shatila under sommaren 2020.

Det planerade ungdomslägret omöjliggjordes på grund av Corona-utbrott. ESUL har beslutat att inte kräva återbetalning av pengarna. I stället ska bidragen användas till övrig skolverksamhet i lägret. 

Flor de Oro, Bolivia
Enligt ett tidigare ESUL-beslut beviljades hantverkskollektivet Flor de Oro i Bolivia ca 15 000 SEK för inköp av stickmaskiner och råmaterial samt till utbildning av kvinnorna i kollektivet. Projektet syftar till att kollektivet ska kunna etablera sig som tillverkare av hantverksprodukter i alpackaull och på så sätt kunna säkra en inkomst till familjerna.

Flor de Oro drabbades hårt av Coronarestriktioner. Inte förrän i oktober kunde de kvittera ut sitt bistånd. Mötesförbud har rått i Bolivia och hela projektet har skjutits på framtiden. Under 2021 har de börjat med zoommöten för att lära sig stickmaskinerna och hoppas kunna börja träffas under maj månad.

INAM, Jala-Jala, Rizal province, Filippinerna
INAM-projektet syftar till att utbilda hälsoarbetare i integrativ medicin i 6 fiskebyar i Jala-Jala, Rizal. Projektet sträcker sig över tre år och ESUL ska bistå med totalt 90 000 SEK. I januari 2020 träffade Jun representanter för projektet och undertecknade då ett MOA.

Bord har mottagit utförliga rapporter från INAM-projektet i Jala-Jala.

Jala-Jala Multi-Sectoral Federation, Filippinerna
Ett lån på 66 500 SEK har beviljats till Jala-Jala Multi-Sectoral Federation. Pengarna ska användas till ett försörjningsprojekt där symaskiner köps in för att generera en inkomst till en grupp kvinnliga sömmerskor organiserade som en undergrupp inom Jala-Jala Multi-Sectorial Federation. Lånet ska återbetalas inom ett år med en ränta på 3 %.

Ajovec, Colombia
Ajovec (Asociación de Jóvenes en Cambio) beviljades i oktober 2019 28 000 SEK för att utveckla ett kaffeodlingsprojekt i Calarcá, Colombia. ESUL har fått en rapport från projektet även om slutdatumet fått skjutas upp pga karantänsbestämmelser till följd av Coronapandemin. Kaffet finns att köpa i Sverige via Kaprifolet. Besök gärna både vänföreningen Vidgade vyers hemsida och Kaprifolet.  https://kaprifolet.se/about-us.html

14 oktober 2020 betalades 28 000 SEK ut till fortsatt stöd till Ajovec. Pengarna ska användas till:

Workshops, utsäde, planteringsverktyg samt till uppstart av en affär/marknad för organiskt odlade grönsaker.

Spring Of Joy Learning Center, Filippinerna

Spring of Joy är en gammal samarbetspartner till ESUL. Striden om markägande och undervisningstillstånd har gjort att skolan inte sökt nya pengar. 2018 beviljades en ansökan från SoJ för skolåret 2018-2019. På grund av coronapandemin har slutrapporten från det projektet blivit fördröjd. Pandemin har också inneburit att skolorna i Filippinerna har haft stängt. SoJ räknar dock med att kunna öppna upp skolan igen i augusti.   

Teatro Balagtas, Filippinerna
Då Pandacan, Manila, drabbades av en förödande eldsvåda 19 december 2020 blev två av Teatro Balagtas medlemmar hemlösa. Eftersom det är en gammal samarbetspartner till ESUL beslutade stiftelsen att hjälpa till med ett katastrofbidrag på 4340 SEK.

Under året har stiftelsen även betalat ut:
6106,58 SEK i medlemsavgift till Emmaus International Solidarity Sale som är en insamling för Emmaus rörelsens internationella solidaritetsarbete. Summan motsvarar 1/12 av Emmabodens försäljning.

1738, 72 SEK i medlemsavgift till Emmaus Europe
500 SEK i medlemsavgift till Solidaritetshuset.

Stiftelsen ESUL har ett bankgirokonto, 5877-9638 som är knutet till Handelsbankkontot 6308 386 443 548, och Swish 1232098374 för bidrag till bistånd.

Medlemskap
ESUL är medlem i Emmaus Sverige, Emmaus Europa, Emmaus International och i Solidaritetsrörelsens hus i Stockholm.


Stockholm,  Bjärtrå 19 maj 2021

Signerat                                         Signerat                                       Signerat
Johan Lindmark                            Inger Holmberg                           Jun Sixto Carlos


© Copyright esul.se 2021-06