Projekt som understöds av esul

Lämna gärna bidrag till bistånd via Stiftelsens bankgirokonto 5877-9638  Skriv bistånd till ESUL och ditt namn.
Eller Swisha ditt bidrag till 1232098374 för bistånd till arbetet.

fiskebåtar, filippinerna

En mängd lokalproducerade glasfiberkanoter har donerats till utsatta fiskekommuniteter i västra Samar i cyklonen Yolandas spår. Ett kooperativt projekt där behoven och möjligheterna till förbättring bearbetas och utvecklas tillsammans. 

Förskolan spring of joy, filippinerna

ESUL har stött Spring of Joy finansiellt i tio år. En förskola för ungabarn från fattiga urbana familjer i Sitio Veterans, barangay Bagong Siligan i Manila.

Ajovec, col0mbia

Asociación de jóvenes en cambio (AJOVEC) är en Colombiansk NGO som jobbar med utbildningsprogram för ungdomar. Ett av projekten är en kooperativ kaffeodling som också är ett utbildningscentrum. Odlingen sker på gården Re-ch-ché i Cuindío distriktet, och kaffet importeras till bla. Sverige. Arbetet presenteras på derashemsida: https://www.facebook.com/fvidgadevyer.hotmail.se/

 

proyeto de vida (PDV), bolivia

"House of Solidarity and Life" är en NGO som jobbar med att stärka bolivianska ungdomar som tillhör ursprungsbefolkningen Aymara-indianer. De får utbildning i demokrati och rättvisa, men lär sig också odla i La Paz urbana miljö. Mer information finns under länken: https://www.facebook.com/people/Pdv-El-Alto/100004685686889

sarilaya's patayas livelihood

Ett Filippinskt kooperativt projekt som stödjer ett 30-tal kvinnor som lever och verkar vid en av Quezon Citys soptippar. Sarilaya är en NGO som jobbar på flera platser för social förändring och en hållbar försörjning för de fattiga. Kvinnorna i Payatas slum syr väskor med symaskiner skänkta av ESULs stiftelse.

albor teaterprojekt, el alto, bolivia

Med konst som ett verktyg i samhällsförändring arbetar Albor medlemmarna med barn och ungdomar genom teaterföreställningar och festivaler. En bok, Teatro que Cambia Vidas, har producerats och givits ut till ungdomar i skolor runt i miljonstaden El Alto. De informerar om sitt arbete i denna länk: http://alboreningles.blogspot.com/

 

teatro balagtas, filippinerna

Teatro Balagtas skapar en skapande möjlighet för ungdomar från ett mycket fattigt område i centrala Manila att växa tillsammans ochutvecklas i konsten att kommunicera genom teater. De besöker olika platser och informerar och utmanar på ett mycket kreativt sätt. Mer information på länken: https://www.facebook.com/teatrobalagtasngpandacan/

Shatila barn och ungdomscentra
på Gazaremsan

Shatila kommer att anordna ett sommarläger för att inspirera och uppmuntra Gaza-ungdomar som faktiskt inte gått mycket i skola i år; på grund av revolutionen och nu Corona pandemin. Detta är barn som lever under ständigt tryck att komma bort från en omöjlig situation. På lägret får de chans att bara var barn och samtidigt växa i gemenskap. https://faddershatila.se/

INAM, Jala-Jala, Filippinerna

INAM-projektet syftar till att utbilda hälsoarbetare i integrativ medicin i sex fiskebyar i Jala-Jala, Rizal Province.

Flor de Oro, Bolivia

Ett hantverks-kollektiv i Bolivia som utbildar och stöder ett antal kvinnor till att tillverka hantverksprodukter i lokalt producerad alpacka-ull. 

Stiftelsen ESUL
Emmaus Sundsvall-Luleås biståndsfond 
(org.nr 802409-4404)

KRITERIER FÖR BISTÅNDSPROJEKT
MED BIDRAG FRÅN STIFTELSEN ESUL

1. Gräsrotsinriktat
Projektet skall hjälpa människor på gräsrotsnivå till större självständighet
genom ekonomisk förbättring samt ökat socio-politiskt medvetande
och engagemang mot exploaterande samhällsstrukturer.

2. Hållbart
Projektet skall ha förutsättningar att bli självförsörjande efter biståndsperioden.

3. Kooperativt
Mottagarna skall utgöra en organiserad grupp eller församling, 
och ESUL skall ange ett minsta antal individer eller familjer som bistås.

4. Miljömedvetet
Projektet skall syfta till hållbar utveckling,
och ta hänsyn till miljökonsekvenserna.

5. Genuskänsligt
Projektet skall ta hänsyn till kvinnors intressen
och deras medverkan i aktiviteter och beslutsfattande.

6. Verifierbart
Projektet skall ständigt kunna granskas/revideras av ESUL,
alternativt lokaliseras till ett område där ESUL kansöka hjälp av en tillförlitlig lokal folkorganisation
för sina behov av granskning/revision.

Stiftelsen ESULs
årsberättelse

Berättelse från Stiftelsen ESULs arbetsår 2018-19

Stiftelsens styrelse har under året bestått av Inger Holmberg, Bjärtrå, Sixto ”Jun” Carlos i Manila, Filippinerna samt Johan Lindmark (Vänföreningens representant) i Stockholm. 

Möten:

20181028 försökte styrelsen genomföra ett skypemöte. Efter ett tag förlorade Inger och Johan kontakten med Jun och övriga beslut har tagits via mejl och telefon. 

Stiftelsens ekonomiska år följer kalenderår; 1 januari till 31 december 2018

Under 2018 skänktes 59 472 kronor till ESULs biståndsfond från Emmaboden i Skellefteå. Mindre gåvor har också inkommit från privatpersoners donationer. 

Utbetalt bistånd:

590,50 SEK medlemsavgift till Emmaus International.

59,79 SEK medlemsavgift Emmaus Europe. 

4956 SEK Emmaus international solidarity sale (vilket motsvarar 1/12 av Emmabodens försäljning). 

45 755 SEK till Spring of Joy

27 453 SEK till Sarilaya´s Palates Livelihood Projekt. Ytterligare 4575 har utbetalats som ett lån. 

23 000 SEK till Albors bokprojekt. 

Dessutom har 8500 SEK även utbetalts till kammarkollegiet. 

20180324 beslöt vänföreningen att godkänna Ingers förslag att låta Block revisionsbyrå i Kramfors sköta ESULs revision. 

Stiftelsen har Bankgiro 5877-9638 och konto i Handelsbanken: 386 443 548 (clearingnummer 6308), och swishkonto: 1232098374

Medlemskap

ESUL är medlem i Emmaus Sverige, Emmaus Europa, Emmaus International och i Solidaritetsrörelsens hus i Stockholm.

Nya stadgar

Då det visat sig att stadgeändringarna från 2001 aldrig registrerades hos länsstyrelsen, har mycket arbete i vår gått åt till att försöka rätta till det felet. Vi har ansökt om permutation av stadgarna hos kammarkollegiet. I skrivande saknas en slutgiltig lösning på problemet, men förhoppningsvis är det löst inom en inte alltför lång tid. 

Stiftelsen ESULs biståndskriterier 

1.Gräsrotsinriktat. Projektet skall hjälpa människor på gräsrotsnivå till större självständighet genom ekonomisk förbättring samt ökat socio-politiskt medvetande och engagemang mot exploaterande samhällsstrukturer.
2.Hållbart. Projektet skall ha förutsättningar att bli självförsörjande efter biståndsperioden.
3. Kooperativt. Mottagarna skall utgöra en organiserad grupp eller församling, och ESUL skall ange ett minsta antal individer eller familjer som bistås.
4. Miljömedvetet. Projektet skall syfta till hållbar utveckling, och ta hänsyn till miljökonsekvenserna.
5. Genuskänsligt. Projektet skall ta hänsyn till kvinnors intressen och deras medverkan i aktiviteter och beslutsfattande.
6. Verifierbart. Projektet skall ständigt kunna granskas/revideras av ESUL, alternativt lokaliseras till ett område där ESUL kan söka hjälp av en tillförlitlig lokal folkorganisation för sina behov av granskning/revision.

Emmaboden, Pelaren i Skellefteå

Under 2018 skänkte Daglig verksamhet Emmaus i Skellefteå 59 472 kronor till ESULs biståndsfond.
Verksamheten tar emot kläder och prylar som sorteras, tvättas, stryks, putsas och prismärks. Sakerna säljs i butiken Emmaboden. Man arbetar också utåtriktat mot företag och föreningar, till exempel med återvinning av ljus, insamling av frimärken och tvättjobb i mindre skala. De arbetar både individuellt och i grupp. 

Second hand-butiken Emmaboden har öppet Måndag till Torsdag kl: 12.00-14.30. En personal och en eller två brukare jobbar i en timme, sen byter man, så att nästan alla 17 brukare är med och jobbar i Emmaboden. De har en jämn ström av kunder och bra dagskassor. Det är en solidarisk verksamhet och deras inkomster går i huvudsak till projektet Spring of Joy Learningcenter i Filippinerna.

Maritha, Ulla, Mia, Stina, Marcus, Ann- Sofie och Viweca heter personalen på dagverksamheten. De fick en ny chef förra året och arbetet har förändrats till mer betoning på arbete och mindre på upplevelser/stimulans.

Verksamheten har två insamlingscontainrar som de tömmer en gång i veckan i samband med andra ärenden. Det är inte ovanligt att deras kunder kommer med kläder och prylar som de skänker. Emmaboden gör också hämtningar om det är någon som ringer och önskar det. Bilen de använder delas av flera dagliga verksamheter.

Emmaus Umeå kommer ca en gång per termin och hämtar klädsäckar. Emmaboden betalar fraktersättning till dem. Umeå har nu fått en ny gammal bil. De sorterar om kläderna och säljer en del på sin loppis och resten går som tidigare till Polen. Den personliga assistenten har slutat och därmed hans brukare, så sen något år kommer bara en anställd och hämtar säckarna.

ESUL har haft kontakt med Emmaboden via telefon ett par gånger per år, och i januari 2019 var Elisabet, en av ESULs vänners styrelseledamöter, på besök en dag. Dels för att presentera sig för brukare och personal. Dels för att orientera sig om verksamheten efter att ha tagit över kontakten mellan Emmaboden och ESUL från Gunilla Nilson som inte längre är Vännernas representant i stiftelsen ESUL.

Biståndsprojekt

Sarilaya´s Payatas Livelihood Project, Filippinerna

Sarilaya´s Payatas är ett helt nytt projekt för ESUL. Det går ut på att stödja ett 30-tal kvinnor som lever och verkar på en soptipp i Quezon City. De säljer sitt arbete som sömmerskor åt klädtillverkare, men har organiserat sig för att försöka hjälpa sig själva. Det stora problemet har varit att de inte äger egna symaskiner, utan tvingas betala verkstadshyra då de ska sy sina väskor och accessoarer. Flertalet av dessa kvinnor har levt på att rota i sopor för att tjäna sitt levebröd. Det krävs mycket utbildning för att få till ett fungerande kooperativ. 

I februari hade Vännernas ordförande Annastina möjlighet att besöka projektet tillsammans med stiftelsens Jun Carlos. Hon rapporterade därifrån:
” I en liten men välfungerande lokal arbetade tre kvinnor med att sy väskor. De hade nya symaskiner och fick arbetshandledning/undervisning.Vi träffade även ansvarig ledare och ekonom.
Projektet gav ett gott intryck, en god och småskalig verksamhet som stärker deltagarnas hopp och värdighet.”
ESUL har beviljat Sarilaya 150 000 filippinska pesos, för att köpa symaskiner och material och för utbildning av sömmerskorna. ESUL har också beviljat ett lån på 25 000 pesos som ska återbetalas.

 

Albor, Bolivia
ESUL stöder sedan tidigare organisationen Albor i La Paz som med konst som verktyg i samhällsförändring arbetar med barn och ungdomar. Genom teaterföreställningar och festivaler beräknas Albor nå 15 000 barn och ungdomar per år. Under 2019 kommer man att publicera ett material som producerats av flera teatergrupper i Bolivia de senaste åren. Materialet ska dokumentera ungdomars berättelser om sina levnadsöden och förebygga våld, misshandel och trafficking. ESUL beviljade 23 000 SEK och ställde ett krav att som motprestation skulle Albor sälja hälften av böckerna som producerades.
https://vimeo.com/122624451

Proyeto de vida (PDV),  Bolivia  

Proyeto de Vida, House of Solidarity and Life startade 2012 i La Paz, Bolivia. Organisationen är en NGO som arbetar med barn och ungdomar för att stärka deras självbild och ge dem utbildning. De arbetar med demokrati-, familj-, och sociala frågor i ett område där majoriteten av befolkningen tillhör ursprungsbefolkningen Aymara-indianer. Ansvarig för projektet är Frediric Chipana Vargas. Den som ansvarar för projektet i Sverige är Inger Holmberg. Hon svarar även för projektets uppföljning och utvärdering.

2017 fick PDV 35 000 SEK till projektet ”utbildning och växthus” för 2017-18. Man arbetade på två skolor och byggde två växthus. Under 2018 har PDV fått 51.687,90 SEK i bistånd för fortsatt växthusbyggande, grönsaksodlande och workshops.

https://www.facebook.com/people/Pdv-El-Alto/100004685686889

 

Spring of Joy Learning center (SJLC)

Spring of Joy (SoJ) och ESUL har nu varit i partnerskap i tio år för att ge utbildningsstöd till unga barn från fattiga urbana familjer i Sitio Veterans, Baragay Bagong Silangan. För att summera framgångarna planerar SoJ att dokumentera arbetet i en enkel ”bilderbok” som de hoppas kunna lansera på examensdagen 2019.
SoJ har en ny lärare för att särskilt hjälpa till med småbarnen (Junior Nursery). Hon, Mary Jane, fick också ansvaret för koreografi och inlärning av skolans danspresentationer.


I februari besökte Vännernas styrelseordförande Annastina tillsammans med Jun Carlos Spring of Joy:
”Det är en välfungerande och etablerad verksamhet, där ordet ”Joy” också fick tydlig gestalt i både lärares och elevers arbete. Samtidigt kvarstår det grundläggande problemet med landägarfrågan, och det är svårt att se någon lösning då den förutsätter att alla boende i området gör gemensam sak, och det krävs avsevärda ekonomiska resurser för det, vilket de allra flesta inte alls har. Det gör det svårt/ omöjligt? för skolan att bygga ut sin verksamhet och erbjuda undervisning för äldre barn. Det finns trots begränsat utrymme plats för både skolbänksundervisning och lek, men de skolböcker jag såg för de minsta barnen var knappast relevanta, (beskrev alla rummen i en villa, medan barnen själva bor i mycket enkla hem, med ett rum för allt och hela familjen). SoJ är ett välfungerande och mycket inspirerande projekt”.
Spring of Joy fick 43 050 SEK i bistånd 2018.

Fiskebåtar till Filippinerna  

Fiskebåtsprojektet fortsätter men har inte fått något bistånd i år.

ESUL och ESULs Vänner har skänkt totalt 41 av 300 fiberglasbåtar. De flesta båtar skänktes till Västra Samar.

S:t Francis credit cooperative and Philippine Integrative Medicine (PIM) training 

S:t Francis credit cooperative har inte fått något bistånd av ESUL under 2018.

Teatro Balagtas, Filippinerna    

ESUL gav i augusti 2014 en donation på 265 000 Php till Teatergruppen Balagtas som består av ungdomar från ett fattigt område i centrala Manila. Sommaren 2018 fanns det fortfarande 50% av fonden kvar och pengarna sitter på ett eget konto. Fonden har använts till att införskaffa ett ljudsystem, musikinstrument och även till tre fältstudier till fiskare, bönder, människorättsorganisationer och en kvinnoorganisation. Avsikten är att få inblick i andra människors liv och villkor och lära sig om Filippinernas historia. Medlen har även använts till transportkostnader och matkostnader. Medlemmarna betalar aldrig för boende utan bor hos bekanta. Ett par större teaterproduktioner har också bekostats.
En del av fonden används till lån till ungdomarna för kursavgifter eller läroböcker. Dessa lån uppgår till högst 5000 php. Det finns en olycksfallsfond, där medlemmarna kan få en donation om de råkar ut för en olycka eller behöver pengar till någon dyr medicin i samband med sjukdom eller olycka. De delar också ut ett pris till ungdomar i gruppen för den mest lovande medlemmen, bästa skådespelaren/skådespelerskan och till den mest ansvarige medlemmen.
ESUL har inte betalat ut något bistånd till Teatro Balagtas under 2018.

Jagiriti Vihara, India 

I December 2017 erhöll ESUL en slutrapport med bilder på nytt köksgolv och på toalettbyggnad. 2018 har ESUL inte gett Jagiriti Vihara något bistånd.

Projektet Rubber, coffee and fruit trees for education and livelihood, Mindanao i Filippinerna har inte fått något bistånd under 2018.


Stockholm,  Bjärtrå 19 maj 2019

Signerat                                         Signerat                                       Signerat
Johan Lindmark                            Inger Holmberg                           Jun Sixto Carlos


© Copyright esul.se 2020-05-10