PROJEKT SOM UNDERSTÖDS AV ESUL

Lämna gärna bidrag till bistånd via Stiftelsens bankgirokonto 5877-9638  Skriv bistånd till ESUL och ditt namn.
Eller Swisha ditt bidrag till 1232098374 för bistånd till arbetet.
Mejl med kommentarer och/eller frågor om verksamheten kan skickas till styrelsen för Stiftelsen
under adressen board@esul.se 

Farm planning by capas members After the typhon
devastated their old farming area.

 

AJOVEC, COL0MBIA

Asociación de jóvenes en cambio (AJOVEC) är en colombiansk NGO som arbetar med utbildningsprogram för unga. Ett av deras projekt är en kooperativ kaffeplantage och ett utbildningscenter. Odlingen sker på gården Re-ch-ché i distriktet Cuindío och kaffet exporteras till bland annat Sverige.
Länk: https://www.facebook.com/fvidgadevyer.hotmail.se/

PROYECTO DE VIDA, EL ALTO, BOLIVIA

"House of Solidarity and Life" är en NGO som jobbar med att stärka bolivianska ungdomar som tillhör ursprungsbefolkningen Aymara-indianer. De får utbildning i demokrati och rättvisa, men lär sig också odla i La Paz urbana miljö. Mer information finns under länken: https://www.facebook.com/people/Pdv-El-Alto/100004685686889

SHATILA BARN OCH UNGDOMSCENTRA
beirut, libanon

Shatila är ett palestinskt flyktingläger i Beirut. Här bor palestinska flyktingar sedan de fördrevs från Palestina när Israel upprättades 1948. Några rättigheter i värdlandet har man inte eftersom Libanon betraktar dem som ”gäster” i väntan på att de skall få återvända till sitt hemland. Sedan 1997 finns här en fritidsgård där barn och ungdomar får hjälp med läxor, kan låna böcker, lyssna på eller skriva sagor. De deltar i diskussioner, lär sig engelska och folkdans. Läs mer på länken https://faddershatila.se/

FLOR DE ORO, EL ALTO, BOLIVIA

Flor de Oro är ett hantverkskooperativ där kvinnor i olika åldrar lär sig hantverk men även får chans att utbilda sig i mänskliga rättigheter. Hantverken produceras gemensamt och säljs för att skapa en inkomstmöjlighet. De brukar sälja på lokala marknader och hjälper varandra att sälja. Deras stickade produkter är av mycket god kvalitet i 100% alpacka ull.

SPRING OF JOY
learning centre, FILIPPINERNA

ESUL har stött Spring of Joy finansiellt i tio år. En förskola för unga barn från fattiga urbana familjer i Sitio Veterans, Barangay Bagong Silangan, Manila.

Spring of Joy är en gammal samarbetspartner till ESUL. Striden om markägande och undervisningstillstånd har gjort att skolan inte sökt nya pengar. De ansvariga räknar dock med att kunna öppna upp skolan igen.   

JALA-JALA MULTI-SECTORAL FEDERATION, FILIPPINERNA

Ett lån på 66 500 SEK har beviljats till Jala-Jala Multi-Sectoral Federation. Pengarna ska användas till ett försörjningsprojekt där symaskiner köps in för att generera en inkomst till en grupp kvinnliga sömmerskor organiserade som en undergrupp inom Jala-Jala Multi-Sectorial Federation.

 

TEATRO BALAGTAS, FILIPPINERNA

Då Pandacan, Manila, drabbades av en förödande eldsvåda 19 december 2020 blev två av Teatro Balagtas medlemmar hemlösa. Eftersom det är en gammal samarbetspartner till ESUL beslutade stiftelsen att hjälpa till med ett katastrofbidrag .

KRITERIER FÖR BISTÅNDSPROJEKT
MED BIDRAG FRÅN STIFTELSEN ESUL

1. Gräsrotsinriktat
Projektet skall hjälpa människor på gräsrotsnivå till större självständighet
genom ekonomisk förbättring samt ökat socio-politiskt medvetande
och engagemang mot exploaterande samhällsstrukturer.

2. Hållbart
Projektet skall ha förutsättningar att bli självförsörjande efter biståndsperioden.

3. Kooperativt
Mottagarna skall utgöra en organiserad grupp eller församling, och
ESUL skall ange ett minsta antal individer eller familjer som bistås.

4. Miljömedvetet
Projektet skall syfta till hållbar utveckling,
och ta hänsyn till miljökonsekvenserna.

5. Genuskänsligt
Projektet skall ta hänsyn till kvinnors intressen och
deras medverkan i aktiviteter och beslutsfattande.

6. Verifierbart
Projektet skall ständigt kunna granskas/revideras av ESUL,
alternativt lokaliseras till ett område där ESUL kan söka
hjälp av en tillförlitlig lokal folkorganisation för sina
behov av granskning/revision.

Stiftelsen ESULs VERKSAMHETSberättelse

ESUL - verksamhetsberättelse hösten 2021 – våren 2022

Efter en kortare tids sjukdom avled Jun Sixto Carlos i Juli 2021. Han har varit den drivande kraften bakom alla ESULs projekt i Filippinerna ända sedan 1997. En outtröttlig kämpe för rättvisa har lämnat och vi minns honom med saknad.

I december 2021 valdes så Henrik Westerlind till ny styrelseledamot i ESUL. Henrik var med och startade Emmaus Luleå i slutet på 80-talet. Han är nu pensionär och bor i Skellefteå.

Styrelsen har således bestått av Inger Holmberg, Johan Lindmark och Jun Sixto Carlos som ersattes av Henrik Westerlind.  Styrelsen har kontakt via mejl, facetime och sms. Två protokoll upprättas under året - ett höst- och ett vår-protokoll.

Emmaboden i Skellefteå har ju varit stängd under covid-pandemin. De har nu öppnat sin loppis igen och gjort två insättningar till bistånd på tillsammans 20 660 kr under våren 2022.

Projekt som ESUL bidragit till.

Capas Organic Farmers Production Cooperative, Filippinerna
Inget stöd har utbetalats men vi har mottagit ekonomisk och narrativ rapport därifrån. COFPC organiserar lokalbefolkning i Capas, Tarlac, Filippinerna i organisk odling.

INAM i Filippinerna utbildar hälsoarbetare och ESUL har ett treårigt samarbete med organisationen. Projektet är inne på sitt andra år och 36 347 kr utbetalades i januari via World Remit.

Teatro Balagtas, Filippinerna
ESUL beslöt att skänka de pengar som fanns på vårt Filippin-konto till Teatro Balagtas. Pengarna ska gå till en fond som säkrar teaterns fortsatta existens. Balagtas var ett viktigt projekt för Jun Sixto Carlos. Summan uppgick till 37 000 kr.

Ajovec, Columbia
Stöd har beviljats till ett belopp av 41 000 kr för att fortsätta utveckla verksamheten. Pengarna ska användas till utbildning i nya torkningsprocesser samt att renovera torkningsanläggningen. Målet är att öka produktionen samt att få till ett mer högkvalitativt kaffe.

Shatila, Libanon
Till Children´s Youth Center i Shatila, Libanon betalade 2020 ESUL ut 50 000 kr att användas till ett sommarläger för flyktingbarn från framförallt Syrien. Pandemin omöjliggjorde lägret och MOAt skrevs om för att kunna användas i skolans övriga verksamhet.

Kasapi Hellas, Grekland
Efter en del juridiska turer så har ESUL beviljat och utbetalat en ansökan från Kasapi Hellas - Munting Nayon - en skola för Filippinska migrant-arbetare. Skolan jobbar också med integration av barn till afrikanska flyktingar som hamnat i Grekland.  Stödet är på 8000 euro och ska gå till att förbättra standarden på skol-lokalerna enligt grekiska myndigheternas krav. Memorandum of agreement skrevs på av José Valencia den 17 mars och pengarna (83 852 kr) utbetalades.

Jala-Jala, Filippinerna
Vi har betalat ut 383 000 Php som ett lån till Jala-jala Multisectoral Federation. Pengarna ska användas till att köpa symaskiner samt utbilda kvinnor i sömnad och därigenom skapa inkomster för kollektivet. Pengarna ska återbetalas med en ränta på 3%. Vi har även betalat ut 35 000 Php som banken krävde för att Jala-Jala skulle få öppna ett konto.

Ukraina
ESUL har skänkt 10 000 kr i ett särskilt katastrofbidrag till Ukraina. Stödet går via Emmaus Europa till de två Ukrainska Emmaus-grupperna som förmedlar biståndet till interna flyktingar.

Proyecto de Vida, Bolivia
Vi har fått en ekonomisk rapport från PdV och har beslutat om fortsatt stöd.  73 121 kr har betalats ut. PDV är ett samhällsprojekt som ska stödja samarbete människor emellan i El Alto, Bolivia genom utbildning, odlingsprojekt och miljöarbete vid Titikaka-sjön. Projektet syftar också till att återuppbygga strukturer och samarbete som gått förlorade under pandemin.

Flor de Oro, Bolivia
I Bolivia organiserar Flor de Oro kvinnor som handarbetar för att ge dem en möjlighet till inkomst. Vi har mottagit rapport och ekonomisk redogörelse därifrån. Inga pengar har utbetalats.


Stiftelsen ESUL har ett bankgirokonto, 5877-9638 som är knutet till Handelsbankkontot 6308 386 443 548, och Swish 1232098374 för bidrag till bistånd.

Medlemskap
ESUL är medlem i Emmaus Sverige, Emmaus Europa, Emmaus International och i Solidaritetsrörelsens hus i Stockholm.


Stockholm, Bjärtrå 16 maj 2022

Signerat                                         Signerat                                       Signerat
Johan Lindmark                            Inger Holmberg                           Henrik Westerlind

© Copyright esul.se 2022